AKTUÁLNE: výstavba plávajúceho domu Oliver

Stavba rastie : )

Vyviazaný pontón je pripravený pre drevenú konštrukciu hornej stavby.

Pontón a vyviazanie - SM PONTON

Inštalácia mostíka a vyviazanie pontónu k brehu.

Preprava pontónu po vode na finálne miesto.